Az Agrárminisztérium idén is előírta a járási hivatalok földhivatali osztályai számára a határszemlék megszervezését és megtartását. A helyszíni ellenőrzések pontos időpontjaira vonatkozóan a járási hivatalok földhivatali osztályai tudnak naprakész tájékoztatást adni.

Az Agrárminisztérium idén is előírta a járási hivatalok földhivatali osztályai számára a határszemlék megszervezését és megtartását. A megye erdő nélküli termőterületének 15%-ára kiterjedő szemlék során fokozott figyelmet fordítanak többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, valamint a más célú hasznosítás megkezdésének és megszüntetésének ellenőrzésére, továbbá az engedély nélküli más célú hasznosítások felderítésére, illetve a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási és terepi állapota közötti összhangjának megteremtésére. A helyszíni ellenőrzések pontos időpontjaira vonatkozóan a járási hivatalok földhivatali osztályai tudnak naprakész tájékoztatást adni.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet / Fotó: Pap Edina)