A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1,200 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt során a Kormányhivatal három helyszínen valósított meg energetikai fejlesztéseket. A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú pályázati felhívás alapján a Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1,200 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt során a Kormányhivatal három helyszínen valósított meg energetikai fejlesztéseket. A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú pályázati felhívás alapján a Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A projekt során a Kormányhivatal 3 helyszínen valósított meg energetikai fejlesztéseket.

Elsőként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Győr, Tatai út 3. szám alatti C, G és D épületei esetében 2017. június hónapban valósult meg a beruházás.
Az épületeken elvégzett energiahatékonysági beruházás európai uniós forrásból, a külső árnyékolás és az irodák padlóburkolatának cseréje hazai forrásból valósult meg.
Az épületek veszteségfeltárása rámutatott, hogy a külső falak – födémek, a nyílászárók, a hőtermelő berendezések nem megfelelőek, nem közelítik meg a hatályos jogszabályok által előírt értékeket. Az érintett épületek korszerűsítésével a gazdaságos hosszú távú fenntarthatóságot alapozzuk meg.
A fejlesztéssel és a napelemes rendszer kiépítésével az épületek energetikai minőség szerinti besorolása „BB”-re (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelőre) módosult, jelentős javulást mutatva.
A projekt keretén belül a telephelyen az alábbi beruházások valósultak meg:
•    az érintett épületek külső határoló felületeire külső hőszigetelés került;
•    korszerűsítettük a fűtési rendszert;
•    új megfelelő hőszigetelésű nyílászárók kerültek beépítésre;
•    A C és G és D épületek tetősíkján napelemes rendszer került elhelyezésre;

Megújuló energiaforrást felhasználó napelemből 227 db került felszerelésre, amelynek teljesítménye összesen 61,25 kWp.

A Győr, Árpád út 32. épület esetében a kivitelezés 2018. szeptember hónapban fejeződik be.

Az 1970-es évek elején épült épületen jelentős felújítás eddig nem történt. Megjelenésében két részből álló épületegyüttes Kormányhivatali része újult meg.
A felújítás során a projekt keretén belül, uniós forrásból megvalósított tevékenységek:
-    Épületszerkezetek:
•    határoló szerkezetek hőszigetelése,
•    régi függönyfal bontása, újjá építése,
•    az épület déli oldalának új függönyfalán árnyékoló funkciót is ellátó napelem rendszer telepítése,
•    a tetőszerkezeten és oldalfalakon megújuló energiaforrást felhasználó napelem rendszer elhelyezése.
-    Fűtési rendszer (távfűtés helyett kondenzációs gázkazán, fan-coilok) és a világítás korszerűsítése.
-    Az épület friss levegővel történő ellátása gépi szellőztető rendszeren keresztül valósul meg.

A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen kiegészítő felújításokat (festés, burkolás, fűtőtestek elburkolása parapett fallal) hazai forrásból készítettük el.

A fejlesztéssel az épület energetikai minőség szerinti besorolása „II”-ről (rossz) „CC”-re (korszerű) módosult. A hőszigetelés, az új függönyfal és a napelem rendszer kiépítésével az épület üzemeltetési költségei jelentős mértékben csökkennek.

Megújuló energiaforrást felhasználó napelemből összesen 383 db került felszerelésre, két napelemes rendszer került kialakításra, teljesítményük összesen 103,4 kWp.

 

 

 

A harmadik helyszínen, Győr, Szabolcska Mihály út 1/A. szám alatti irodaépületen a kivitelezés szintén 2018. szeptember hónapban fejeződik be.
Az épületet 1954-ben építették, a 70-es években átalakították és bővítették, egy újabb szinttel bővítették.  A 90-es évek elején nyílászárókat cseréltek az akkori követelményeknek megfelelően.
Az épületben elvégzett energiahatékonysági beruházás európai uniós forrásból, a projekt keretében nem finanszírozott, de a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítás (festés, burkolás) hazai forrásból valósult meg.
Az energetikai beruházás keretén belül megvalósított tevékenységek:

-    Nyílászárók cseréje korszerű műanyag hőszigetelt nyílászárókra
-    Egy 49,75 kWp villamos teljesítményű napelem erőmű megvalósítása
-    Külső fal utólagos hőszigetelése
-    Pincefödém utólagos hőszigetelése
-    4. emeleti, belső oldali födémszigetelés, az új álmennyezet felett.

A fejlesztéssel és a napelemes rendszer kiépítésével az épület energetikai minőség szerinti besorolása „BB”-re (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelőre) javult.
A felújítással jelentős energia- és költségmegtakarítás érhető el.

Megújuló energiaforrást felhasználó napelemből összesen 181 db került felszerelésre, amelynek teljesítménye 49,775 kWp.

 

 

 

A projekt eredményeként összességében hatékonyabb energiafelhasználású, környezetbarát, komfortosabb épületek állnak a Kormányhivatalba érkező ügyfelek, továbbá az ott dolgozók rendelkezésére ezzel is elősegítve a hatékonyabb ügyintézést.

Mindemellett jelentősen csökken a fosszilis energiahordozók használata következtében a légkörbe jutatott CO2 mennyisége.

KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal épületenergetikai fejlesztései” Projekt keretében megújult Győr, Árpád út 32. szám alatti ingatlan és a Győr, Szabolcska utca 1/A szám alatti épület ünnepélyes átadására 2018. szeptember 25. napján kerül sor.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)