A Kormányhivatal 1.200.000.000 Ft európai uniós támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázati konstrukció keretében. Három helyszínen valósul meg a fejlesztés, egy már el is készült.

A projekt célkitűzései

Az Európai Unió támogatásával a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 című projekt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 1.200.000.000 Ft európai uniós támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázati konstrukció keretében.

A projekt megvalósítása során a Kormányhivatal épületei közül 3 helyszínen kívánja megvalósítani épületenergetikai fejlesztéseit.

A Győr, Tatai út 3. szám alatti C,G és D épületekben a beruházás megvalósult, az épület átadásra került.

Az épületek veszteségfeltárása rámutatott, hogy a külső falak és nyílászárók energetikai értékei nem megfelelőek, ezért korszerűsítésük megvalósítása szükséges.

A hőtermelő rendszer elavult, teljesítménye nem igazodott az épület tényleges teljesítményéhez.

A fejlesztéssel és a napelemes rendszer kiépítésével az épületek energetikai minőség szerinti besorolása „BB”-re (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelőre) javult. A felújítással jelentős energia- és költségmegtakarítás érhető el.

A Győr, Tatai út 3.(C,G,D ) szám alatti épületben a projekt keretén belül az alábbi beruházások valósultak meg.

  • szigetelésre kerültek a meglévő határoló szerkezeteket;
  • korszerűsítésre került a fűtési rendszer;
  • új korszerű nyílászárók kerültek beépítésre;

A C és G és D épületek tetősíkján napelemes rendszer került elhelyezésre,

Megújuló energiaforrást felhasználó napelemből 227 db került felszerelésre, amelynek teljesítménye összesen 61,25 kWp.

A projekt eredményeként összességében hatékonyabb energiafelhasználású, környezetbarát, modernebb épület áll a Kormányhivatalba érkező ügyfelek, továbbá az ott dolgozók rendelkezésére. Mindemellett jelentősen csökken a fosszilis energiahordozók használata következtében a légkörbe jutatott CO2 mennyisége.

KEHOP-5.2.2 projekt keretében megvalósuló beruházás a másik két épület esetében a közbeszerzés szakaszában van.

A fejlesztés a Győr, Árpád út 32. szám alatti két részből álló épületegyüttes egyik felét érinti.

Az 1970-es években épült épületen jelentős felújítás nem történt, gépészeti és építészeti kialakítása korszerűtlen.

A projekt célja: korszerű, energiatakarékos, megújuló energiaforrást hasznosító, a kor igényeit kielégítő épület üzemeltetése.

A felújítás során megvalósítandó tevékenységek:

Épületszerkezetek:

  • határoló szerkezetek hőszigetelése,
  • régi függönyfal bontása,
  • az épület déli oldalának új függönyfalán árnyékoló funkciót is ellátó napelem rendszer telepítése.
  • A tetőszerkezeten megújuló energiaforrást felhasználó napelem rendszer elhelyezése.

Fűtési rendszer (távfűtés helyett kondenzációs gázkazán, fan-coilok) és a világítás korszerűsítése.

Az épület friss levegővel történő ellátása gépi szellőztető rendszeren keresztül valósul meg.

A fejlesztéssel az épület energetikai minőség szerinti besorolása „II”-ről (rossz) „DD”-re (korszerűt megközelítő) javul. A hőszigetelés, az új függönyfal és a napelem rendszer kiépítésével az épület üzemeltetési költségei jelentős mértékben csökkenthetőek. Az épületbe érkező ügyfelek és az ott dolgozók komfortérzete emelkedik.

A projekt keretében a harmadik felújítandó ingatlan a Győr, Szabolcska Mihály út 1/A. szám alatti irodaépület. Az eredeti épületet 1954-ben építették, a későbbiek során került ráépítésre a 4. emelet, illetve további hozzáépítések történtek.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)