Mecsér Község Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek, valamint a Nemzeti Őrseregbe jelentkezett 46 mecséri polgár tiszteletére emléktáblát állított, melynek ünnepélyes avatásán megjelent és ünnepi beszédet mondott Széles Sándor kormánymegbízott.

A szentmisét követően kürtszó jelezte az ünnepség kezdetét, majd Csaplár Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, és felkérte Széles Sándort ünnepi beszédének megtartására. Arany János Nemzetőr dalából vett idézettel kezdte beszédét Széles Sándor, majd méltatta a mecséri nemzetőrök kiállását a hazáért: "Méltán lehet büszke nemzetőr fiaira Mecsér, hiszen a korabeli katonai nyilvántartás szerint az 1848-49-es szabadságharc idején a község 620 fő lakossal bírt, és az akkori körülmények között a település létszámához viszonyítva kiugróan magas, 46 volt azon mecsériek száma, akik önként jelentkeztek a Nemzeti Őrseregbe"

Beszélt a Nemzeti Őrsereg országos felállításáról, majd részletesen a mecséri alakulat megszervezéséről, melyet egy helyi polgár, a falu későbbi mintabírája, Csaplár József vállalt magára. Hangsúlyozta, hogy még 170 év elmúltával is égető szükség van a 46 mecséri nemzetőr nevének megörökítésére, hiszen "Érték- és irányt vesztett korunkban múltunk hősei mutatnak példát és utat. Őriznünk kell a lángot, ébren kell tartanunk a nemzeti emlékezetet!"
Beszédét Gyula diák, azaz Somogyvári Gyula gondolataival zárta: „Azt mondják, nem mindig nemzethalál a háborúvesztés. A becsülettel végigharcolt háborúban nem hal meg a nemzet. Ha a nemzet élni akar, nincs hatalom, amely megfojthatná… Örök igazság marad, hogy csak azok a nemzetek maradnak fenn, amelyeknek fiai készek meghalni a jövendőért.”

A teljes beszéd ITT elérhető.

A leleplezést követően Tenger Szilárd atya megáldotta az emléktáblát, majd az Önkormányzat nevében polgármester úr koszorút helyezett el. Az ünnepség zárásaként a civil szervezetek mécseseket gyújtottak, s a hősök tiszteletére felhangzott kürtszón a Takarodó.


(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)