Hétfőn indult útjára az Agrárminisztérium által indított Országfásítási Program, amelynek célja, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi megújuláson is átessenek hazánk zöld övezetei.

Az országos faültetési program keretében mintegy 86 település csatlakozott a fásítás népszerűsítéséhez. A programba ezen kívül magáningatlan-tulajdonosok csatlakozását is várják. Annak érdekében, hogy a program valóban elérje célját és a résztvevő települések, valamint azok lakói természetközelibb környezetben éljenek, a fatelepítés, fásítás néhány alapszabályát be kell tartani.

A gyep, rét, legelő művelési ágban nyilvántartott területek olyan jelentős természeti értékeket, társulásokat hordozó élőhelyek, amelyeket meg kell őrizni, fenn kell tartani, illetve természetbeni állapotukat legeltetéssel, kaszálással kell javítani. Fontos tudnivaló, hogy ezeken a területeken a fásítás azonban nem kívánatos.

A fásítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az érintett terület védelem alatt áll-e. Amennyiben igen, úgy a fatelepítéshez a megfelelő hatósági engedélyeket be kell szerezni. Az esetleges művelési ág változása miatt (pl. szántóból fásított terület) az illetékes földhivatallal kell felvenni a kapcsolatot.

Az idegenhonos inváziós fajok visszaszorításáról (pl. zöld juhar, bálványfa, gyalogakác stb.) gondoskodni kell, ezek telepítése tilos. A természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke a www.termeszetvedelem.hu honlapon megtekinthető.
A fásításhoz, fatelepítéshez belterületen is olyan fafajokat kell és célszerű választani, amelyek az adott erdészeti tájon őshonosak. Az egyes erdészeti tájakat és az őshonos fafajok jegyzékét pedig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet tartalmazza.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)