A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek beiratkozása az általános iskolák első évfolyamára 2019. április 11. és 12. napján esedékes. A beiratkozáshoz szükséges NEK azonosító igénylésével kapcsolatos tájékoztató az alábbiakban olvasható. >>>

Az oktatási intézmények felhívására, a beiratkozási eljárás során a gyermekkel a szülőnek, illetve törvényes képviselőnek fel kell keresnie bármely kormányablak vagy okmányiroda ügyfélszolgálatát, ahol a személyi adatok egyeztetése és fénykép felvételezése után a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap kiadásra kerül. Az adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, melyet az oktatási intézményben kell leadni a diákigazolvány kiállításával kapcsolatos további ügyintézés érdekében, ezért az adatlap megőrzésére fokozott figyelmet kell fordítani.

A NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a gyermek rendelkezzen személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímigazolvány), melyet az ügyintézés során be kell mutatni. A kérelem a személyes megjelenéssel egyidejűleg elektronikusan kerül rögzítésre, ahhoz előzetesen adatlapot nem kell kitölteni. 

Az érvényes személyazonosító okmánnyal (személyazonosító igazolvány/útlevél) nem rendelkező gyermekeknek az igényléssel egyidejűleg személyazonosító igazolvány kiállítását kell kezdeményezni, amelyhez 14 éves kor alatt a szülő(k), illetve törvényes képviselő(k) jelenléte is szükséges, akiknek az ügyintézés során személyazonosságukat igazolniuk kell (személyazonosító igazolvány/útlevél/kártyaformátumú vezető engedély és lakcímigazolvány).

Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor csatolni kell a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a személyazonosító igazolvány kiadásához, illetve a gyermeket egyedül nevelő szülő esetében be kell mutatni a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot.

A NEK adatlap igénylés és a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetékmentes.

A kormányablak, illetve okmányirodai ügyfélszolgálatokon az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben vagy előzetes időpontfoglalás alapján történik.

A várakozás elkerülése érdekében az ügyintézéshez javasoljuk az előzetesen időpontfoglalást a 1818-as ingyenesen hívható kormányzati ügyfélvonalon, vagy ügyfélkapun keresztül a Központi Időpontfoglaló Alkalmazással (https://idopontfoglalo.kh.gov.hu).

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)