A Szigetköz Natúrpark Címátadó Ünnepségre 2018. március 28-án került sor Lipóton. Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntő beszédében kiemelte: "a Szigetköz Natúrpark 26 szigetközi település összefogásával valósulhatott meg, s megalakításánál mindvégig azon dolgoztunk, hogyan építsünk új hidat. Hogyan építsünk együttműködéseket egymás között, és ez óriási előrelépése térségünknek. Nyertünk! Nyert Szigetköz! Mi pedig egy olyan értéket kaptunk, ami még tovább fejlődhet és ennél nagyobb kincs nincsen!"

"Elérkezett az a nap, amikor minden szigetközi ember szíve egyszerre dobban. Aki nem itt él, talán nem tudja, nem érti, mit jelent ez a cím a térségnek. Talán nem is cím. Esély és lehetőség mindannyiunknak, hogy  van értelme együtt dolgozni, együtt gondolkodni és együtt, egy célért  cselekedni. S mindeközben észrevétlenül ennél sokkal többet kaptunk.  Összehangolódtak az értékek, az érdekek és ezzel egy időben olyan utak  és lehetőségek nyíltak meg, melyek magukkal sodorták aztán a többi  pozitív lehetőséget.A szakemberek a következő jelmondattal hirdették a programot: „Összhang a tájban”. Megfogalmazásuk szerint az erre való törekvés az első számú feladat.  Összhangot teremteni az emberekkel, az itt élőkkel, az ide látogatókkal, a tájjal és mindazokkal a szakemberekkel, akik munkája még csak most  fog igazán kiteljesedni.
Ma elérkezett az a pillanat, ami egy valódi csoda! Annak a csodája, mely megmutatja és bizonyítja, hogy ha közösen akarunk  valamit, akkor az – bármilyen elképzelhetetlennek tűnik is -, meg tudjuk valósítani! - mondta köszöntő beszédében dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki az agrártárca által aláírt Oklevéllel érkezett a rendezvényre. A Szigetköz Natúrpark megalakításánál nem az volt a cél,  hogy hogyan mélyítsük az árkot, hanem mindvégig azon dolgoztunk, hogyan  építsünk új hidat. Hogyan építsünk együttműködéseket egymás között –  és ez óriási előrelépése térségünknek. Nyertünk! Nyert Szigetköz! Mi pedig egy olyan értéket kaptunk, ami még tovább fejlődhet és ennél nagyobb kincs nincsen!

A Szigetköz Natúrpark Címátadó Ünnepségre 2018. március 28-án került sor Lipóton.
A Szigetköz Natúrpark 26 szigetközi település összefogása, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának gesztorsága mellett. A kitűzött cél megvalósítása érdekében együttműködő szakmai partnerek a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Szigetköz  Turizmusáért Egyesület, a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület és a  Pisztráng Kör Egyesület.
A Szigetköz Natúrpark alkalmas lehet a térség specifikus  problémáival kapcsolatban az érdekképviseletre és lobbi-tevékenységre  is. Ilyen például a csípő szúnyog kérdése, a hód kártételek megelőzése,  valamint az elárasztásos vízpótlás
fogalmazott tovább az államtitkár. Mint mondta: reméli, hogy  ezzel erősödik a Szlovákiában és Magyarországon, a Szigetköz-Csallóköz  térségében tevékenykedő állami és civil természetvédelmi,  környezetvédelmi és turisztikai szervezetek együttműködése is.
Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke is ünnepi beszéddel köszöntötte az rendezvényre érkező közösséget. Beszámolójában kiemelte:A natúrparki munka 1992-ben indult és a végtelenbe tart. A mai nap egy nagyon fontos stáció: a Szigetköz Natúrpark keresztelője.  Az a nap, amikor a több éve tartó kezdeményezésünket már hivatalosan is  Szigetköz Natúrparknak hívhatjuk.
Az ezer sziget országában kultúrkincset hordozunk. Célunk: a természet, a táj és az abban élő és alkotó ember harmóniája. a természeti és a kultúrtáj megőrzése. Ezt szeretnénk a jövő magyar generációjának átadni és ezekből építkezve szeretnénk határon túli barátainknak segítséget nyújtani, hogy ami  korábban földrajzi, néprajzi és természeti kincsek tekintetében  összetartozott, az a következő ezer évben is összetartozzon,  országhatároktól függetlenül.

Dr. Pető Péter a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke: “A mai nap egy nagyon fontos stáció: a Szigetköz Natúrpark keresztelője.”
Szigetköz közel 300 km2 területű, 26 önálló településből álló térség, melynek egy közös arculatot, saját egyéniséggel rendelkező, jellegzetes képet kell kialakítania.
A Szigetköz Natúrpark feladata egy olyan ernyőszervezet  kialakítása, mely a szigetközi szervezeteket és munkálataikat  összefoglalja, koordinálja, további együttműködési lehetőségeket, előre  mutató szakmai kapcsolatokat biztosítva számukra. Továbbá elengedhetetlenül szükséges a folyamatos – rövid- és hosszú távú – egyeztetés a Csallóköz természeti értékeiért felelős munkatársakkal is. A Szigetköz Natúrpark háttértanulmánya szerint az elkövetkezendő 5 évben ez is kiemelt fontossággal bír.
A kormány által is kiemelt fontosságról nyilatkozott Dr. Rácz András, közügyekért felelős helyettes államtitkár, aki arról beszélt a ünnepségen résztvevőknek, hogy miért is olyan  komoly munka a Szigetköz Natúrpark Egyesület eddig véghezvitt munkája.A 90-es évek elején vetődött fel a Natúrparkok kialakításának gondolata, majd 2004-ben a természetvédelmi törvénybe is  bekerült a Natúrpark fogalma, mely rögzíti:
A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és  kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív  kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és  természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá  természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű  területe kaphatja meg a natúrparki címet.2013 óta négy szervezet: a Földművelésügyi Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a Magyar Natúrpark Szövetség illetve a  Nemzeti Agrárszaktanácsadás és Képzési Intézet. egyeztet és dönt a  magyarországi natúrparkok jövőjéről. A Szigetköz Natúrpark 26 szigetközi település összefogása
Ezek alapján tehát elmondható, hogy Szigetköz olyan értékőrző és értékteremtő térség, ahol komplex értékszemléleten alapuló helyi-térségi fejlesztések  valósulnak meg. Olyan élő és élhető táj, ami magas életminőséget  biztosít az ott élők számára.
A Szigetköz Natúrpark célja, a Szigetközt teljességében felvállaló, a területfejlesztés, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a turizmus területén egyaránt tenni tudó és akaró összefogás megteremtése.  Megfelelve és követve a natúrparki alapelvet, melynek lényege: a tájjal, a hagyományokkal összhangban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a  térségben élő lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való  együttműködésben.
Nagy hangsúlyt kap a programban az agrárgazdálkodás terjedésének elősegítése, a környezettudatos nevelés, szemléletformálás, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A vidékfejlesztés egyben a turizmust, a rekreációt is kell, hogy segítse. Ennek érdekében fontos a hálózati rendszerek kidolgozása, az együttműködések  aktivitásának növelése.
A Magyarországon működő natúrparkok (a Vértesi, az Írottkő, a  Sokoró-Pannontáj, a Cserhát, a Szatmár-Beregi, a Hét Patak Gyöngye, a  Gerecse, a Koppányvölgy, a Körösök Völgye, a Szigetköz) száma ezzel  tízre emelkedett.

(Forrás, fotók: drnagyistvan.hu)