Ünnepélyes keretek között került sor a nyugati magyar diaszpórában magyart tanítók nyári továbbképzésének zárórendezvényére augusztus 24-én a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Az eseményen megjelent és beszédet mondott Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, valamint Dr. Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár.

A nyugati magyar diaszpórában magyart tanítók nyári továbbképzését rendezték a múlt héten a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. A záróünnepségen felszólalók kifejezték az anyaország háláját azok felé, akik ezt a nagyon nehéz, de szép feladatot elvállalták: magyart tanítanak a nyugati diaszpórában élők gyermekeinek.
A meghívott vendégek közül érezhetően senki nem gondolta azt, hogy egy sablonos protokoll rendezvényre jött. Mindannyian fontosnak tartották, hogy itt legyenek, és támogatásukról biztosítsák a nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusokat. A nyári továbbképzésre huszonnyolcan érkeztek tizenkét országból, a világ minden tájáról.

Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, rektor a vendéglátók nevében hangsúlyozta, hogy a világ bármennyire nagy is, személyes kapcsolatokkal össze tudjuk zsugorítani. „Az mondják, a XXI. században a legnagyobb erőforrásunk a hálózati kapcsolat, ami új minőségben köt össze bennünket az interneten. Mégis úgy vélem, hogy az igazi emberi kapcsolatok nem a világhálón terjednek, hanem személyes kontaktusok alapján. Ahogy itt, ezen a továbbképzésen is összekovászolódott a nyugati szórványban magyart tanító pedagógusok közössége, immáron tizenhét éve. A legtöbben szabadidejüket, saját erőforrásaikat áldozzák fel annak érdekében, hogy magyarul tanítsák a gyerekeket a vasárnapi iskolákban” – emelte ki a rektor, kifejezve az anyaország háláját azok felé, akik ezt a nagyon nehéz, de szép feladatot elvállalták. Dr. Földesi Péter a következő évre is meghívta a résztvevőket a győri egyetemre.
Dr. Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár szerint azok, akik a nyugati szórványban tanítanak, kemény nemzethelyzetben vannak. Egy nagyon erőteljes kultúra mentén, magas minőségű civilizációban kell vonzóvá tenniük mindazt, ami magyar. Ahol az újnak, a másnak a kényszere, kreált szüksége hajlamos felülírni azt, ami volt. „Amiről pedig tudjuk azt, hogy jó, mert mi magunk azon nőttünk fel, emberré váltunk, hogyne lett volna jó. Mégis megpróbálják felülírni ezt. Ebben a helyzetben a pedagógusok felelőssége, hogy az új óceánjából kihalásszák azt, ami tényleg előre mutat, és a lehurrogott régiből mégiscsak magukkal vigyék azt, ami jó. Ami megtartásra érdemes és így klasszikussá válik. Ezzel olyan dolgot cselekszenek, amiért a Kárpát-medencét betöltő teljes magyar nemzet hálás. Ezt a hálát hoztam ide Önök elé, abban a reményben, hogy folytatják a missziójukat, és azzal az ígérettel, hogy továbbra is megbecsüljük önöket” – mondta a helyettes államtitkár.
Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében köszöntötte a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitika fontos helyet foglal el a kormányzaton belül, és egyre több program nyílik meg a diaszpóra magyarsága előtt. A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai például most készülnek fel a szeptemberben kezdődő kilenc hónapos kiküldetésre, a továbbképzés résztvevői hamarosan találkozhatnak az ösztöndíjasokkal, és többen mentorok is lesznek. „Folytatjuk a Mikes Kelemen Programot, a Julianus-programot. Ősszel megnyílnak a diaszpóra iskoláknak, szervezeteknek szóló pályázatok” – emelte ki a miniszteri biztos, és megköszönte a továbbképzés lelkének, Wurts Erzsébetnek a munkáját. „Az ő személye jó példa arra, hogy a diaszpórában élők mennyire elszántak és céltudatosak a magyarság megőrzésében. A szabadidejüket feláldozva, sokszor fizetség nélkül végzik munkájukat. A hálámat fejezem ki az anyaország, a kormányzat nevében” – mondta Dr. Szilágyi Péter.

A fogadó intézményt támogató, segítő város gondolatait Rózsavölgyi László, Győr Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke tolmácsolta a továbbképzés résztvevőinek. A tanfolyam szervezői nevében Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes elmondta, hogy az idei programban szerepelt az internet és az okostelefon adta lehetőségek beépítése a magyar nyelv tanításába, és kibontották a virtuális oktatási tér elemeit. Foglalkoztak a többnyelvűség kérdéseivel, a magyar mint idegen nyelv tanításával, a kooperatív tanulással, a szociális kompetencia fejlesztéssel, az élménypedagógiai eszközökkel, az anyanyelvi társasjátékokkal, művészetterápiával, bábterápiával, néphagyományokkal, népzenével, néptánccal, figyelembe véve a digitális generáció oktatásmódszertani kérdéseit. Megköszönte dr. Cseh Sándornak és Lampert Bálintnak az együttműködést a szervezésben. „A pedagógus továbbképzések mindannyiunk számára azt a lehetőséget biztosítják, hogy tapasztalatainkat, tudásunkat megosszuk egymással és feltöltődve tudjuk folytatni azt a csodás munkát, amit nap mint nap végzünk” – mondta Kövecsesné dr. Gősi Viktória.
Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Kar dékánja zárszavában a közös alkotómunka örömét emelte ki a tanfolyam tapasztalataiból. A továbbképzés gesztora és kezdeményezője az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Wurts Erzsébet, az oktatási bizottság vezetője bejelentette, hogy a tanfolyamot jövőre is a Széchenyi Egyetemen tartják. Megköszönt minden támogatást, ami hozzájárult ahhoz, hogy ismét tartalmas hetet tölthettek el a nyugati szórványban magyart tanító pedagógusok a győri campuson.

(Forrás és fotók: Nyerges Csaba, Széchenyi István Egyetem http://gyorplusz.hu/cikk/a_nemzet_halas_a_nyugati_szorvanyban_magyart_tanitoknak.html)