„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § 17 és 17 a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

A törvény 108 §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
A Kormányhivatalok 2017. január 1-jétől az előzőekben leírt határidőig az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az előzőekben leírt határidőt megelőzően is vállalják az e Törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.
2017. évtől lehetővé válik a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése.
Az alábbi bejelentések esetében van mód az elektronikus bejelentőlapok kitöltésére az alábbi űrlapok telepítésével:

1. MUNKABALESETEK BEJELENTÉSE (.jar)
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

2. TÚLNYOMÁSOS LÉGTÉRBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (.jar)
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

3. FOGLALKOZÁSI-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (FESZ) ORVOSA ÁLTAL VÉGZETT VÉDŐOLTÁSOK BEJELENTÉSE (.jar)
61/1999. (XII. 1.) EÜM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

4. AZBESZTEXPOZÍCIÓ KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ MUNKAVÉGZÉS BEJELENTÉSE (.jar)
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

5. BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐKKEL TÖRTÉNŐ TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (.jar)
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

6. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖKKEL FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (.jar)
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet útmutató letöltése (.pdf)

7. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS (MÉRGEZÉS) BEJELENTÉSE (.jar)
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

8. FOKOZOTT EXPOZÍCIÓ BEJELENTÉSE (.jar)
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

9. RÁKKELTŐ/MUTAGÉN ANNYAGOKKAL TEVVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MUNKÁLTATÓKRÓL ÉS MUNKAVÁLLALÓKRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS (.jar)
26/2000. (IX. 30.) EÜM rendelet útmutató letöltése (.pdf)

10. ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (.jar)
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes r. útmutató letöltése (.pdf)

11. BEJELENTŐLAP (.jar)
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján tett bejelentéshez útmutató letöltése (.pdf)

Tisztelt Felhasználó!
A fentiekben megjelölt bejelentési kötelem vonatkozásában megfelelő űrlap kiválasztásával és a hozzá tartozó kitöltési útmutató használatával a bejelentés teljesíthető.”

(GYMSMKH GYJH Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály)