A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet A. részének II. szakasza d) pont 6.) alpontja szerint a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító, amennyiben meghatározott növényen, növényi terméken fordul elő és Magyarországra, valamint az Európai Unió területére való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörében eljárva Sopron János telep, Sopron Virágvölgy, Sopron Tómalom, Sopronkőhida érintett ingatlanait fertőzött területté, Sopron, Fertőrákos, Ágfalva települések érintett ingatlanait védő (puffer) zónává jelöli ki. Az érintett területekre vonatkozó határozatba foglalt növényegészségügyi előírásokat az érintett ingatlanok használóinak (földhasználó, tulajdonos) kötelessége betartani.
A zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés során a termelők növényállományában végrehajtott részleges vagy teljes megsemmisítés esetén az adott dologban keletkezett károk enyhítésére kártalanításra jogosultak, amennyiben egyéb kizáró körülmény nem áll fenn. A kártalanítási igényt az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére szükséges bejelenteni.

(GYMSMKH Győri Járási Hivatal)