Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Vezető: Széles Sándor

Elérhetőségek
Cím 9021 Győr, Árpád út 32.
Telefon (96) 795-679
Fax (96) 795-605
E-mail hivatal[kukac]gyor.gov.hu

Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 0900 - 15:00
Kedd: 09:00 - 15:00
Szerda: 09:00 - 15:00
Csütörtök: 09:00 - 15:00
Péntek: 09:00 - 12:00

 

Sajtókapcsolat
E-mail sajto[kukac]gyor.gov.hu
Telefon (96) 795-752; (96) 795-636

 

szervezet

A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás
megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez.
E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január
1-jétől megkezdték működésüket a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a kormány
általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken
van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör
azt jelenti, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogszabály alapján bármilyen
államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget
vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott
megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A fővárosi és megyei kormányhivatal
hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte
vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató
segíti. A fővárosi és megyei kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott
vezetése alatt álló szervezeti egységekből – főosztályokból, főosztály
jogállású Kormánymegbízotti Kabinetből és Állami Főépítészi Irodából,
illetve önálló osztályokból –, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
kirendeltségeiként működő járási – fővárosban kerületi – hivatalokból áll.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezetője Széles Sándor kormánymegbízott.
A hivatalszervezetet dr. Gyurita Rita főigazgató vezeti. A főigazgató általános
helyettese dr. Kálmán János mb. igazgató.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek
megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű
végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a
különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el.
Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok, valamint a térségi
fejlesztési tanácsok működésének törvényességi felügyeletét . Ellenőrzi a területi
illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó
szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.:
katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések
területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi
koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról,
működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus
közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás
GYMSMKH szervezeti felépítése

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Kormánymegbízott     
Főigazgató     
Igazgató     
Kormánymegbízotti Kabinet
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály
Állami Főépítészi Iroda

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Népegészségügyi Főosztály
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Földhivatali Főosztály
Agrárügyi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok

Csornai Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Kapuvári Járási Hivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Pannonhalmi Járási Hivatal
Soproni Járási Hivatal
Téti Járási Hivatal