A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő főosztályok jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, főosztályokból és járási hivatalokból áll.

Kormánymegbízott: Dr. Simon László
Főigazgató: Dr. Petrin László
Igazgató: Dr. Tanárki Gábor

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Kormánymegbízott

Főigazgató

Igazgató

Kormánymegbízotti Kabinet

Állami főépítész

Védelmi Bizottság Titkársága

Belső Ellenőrzési Osztály

Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

Népegészségügyi Főosztály

Népegészségügyi Osztály

Járványügyi Osztály

Laboratóriumi Osztály

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

Adatbázis kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

Közfoglalkoztatási Osztály

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Földhivatali Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Hatósági Főosztály

Építésügyi Osztály

Hatósági és Oktatási Osztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály

Igazságügyi Osztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Beruházási és Üzemeltetési Osztály

Informatikai Osztály

Támogatási és Beszerzési Osztály

Projekt Osztály

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

Koordinációs és Jogi Osztály

Humánpolitikai Osztály

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok

Bicskei Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály Földhivatali Osztály

Dunaújvárosi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztály

Építésügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Földhivatali Osztály

Népegészségügyi Osztály

Társadalombiztosítási Osztály

Enyingi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Gárdonyi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Martonvásári Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkozatási Osztály

Móri Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Földhivatali Osztály

Népegészségügyi Osztály

Sárbogárdi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Földhivatali Osztály

Székesfehérvári Járási Hivatal

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Kormányablak Főosztály

Kormányablak Osztály 1.

Kormányablak Osztály 2.

Hatósági Főosztály

Hatósági Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Népegészségügyi Osztály

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Közlekedési Osztály

Útügyi Osztály

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

Egészségbiztosítási Osztály

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Agrárügyi Főosztály

Földhivatali Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Földművelésügyi Osztály

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

Felügyeleti és Végrehajtási Osztály