Az ismételten elindított program 5 milliárd forint forrást kapott, a 2017. május 16. napján kiadott módszertani útmutatója két tekintetben módosult.

A kiíró Nemzetgazdasági Minisztérium figyelembe vette a program idei évben történt megvalósításával kapcsolatos azon tapasztalatokat, észrevételeket, amelyek jelentős könnyítéseket jelenthetnek a kérelmet benyújtani szándékozó önkormányzatok részére, ugyanakkor végrehajtásuk jogszabály-módosítást nem igényel. Módosítva lett a munkásszállás működtetése céljából alkalmazandó - álláskeresők létszámára vonatkozó - előírás, lehetővé tették továbbá a jelzálogjog bejegyzését a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlanra. Szintén változott a fedezetként felajánlott zálogingatlan(ok) értékére vonatkozó előírás, annak értékét a megítélt támogatási összeg 150%-a helyett, a megítélt támogatási összeg és járulékai erejéig kell biztosítani.


Fentieken túlmenően a módosítást az is szükségessé tette, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2018. január 1- jével hatályát veszti, és ezen időponttól kezdődően a hatósági eljárásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései lesznek alkalmazandók. A hatósági eljárásokra vonatkozó új szabályozására tekintettel mind a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárás, mind az alkalmazandó iratminták módosultak.


Az új módszertani útmutató tervezete - az Ákr. hatálybalépéséhez igazodva - 2018. január 1. napjától alkalmazandó, így a program keretében is ezen időpontot kezdődően nyílik meg a támogatás iránti kérelmek benyújtásának lehetősége. A kérelmek 2018. március 31. napjáig nyújthatók be a helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. A támogatásról Varga Mihály a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter dönt. A program jogszabályi hátterét képező, a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet nem módosult, így a programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett továbbra is az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.


A programmal kapcsolatos teljes dokumentáció letölthető a www.ngm.gov.hu honlapról.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)