A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza. A Tftv. módosítása következtében 2018. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás szabályai megváltoztak.

Erről tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya itt. A tájékoztatóban említett, 1. sz. adatlap itt tölthető le, a 2. sz. adatlap itt, a 3. sz. adatlap itt.

(Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya)