A jogszabályok 2017. december 31-ig lehetőséget biztosítottak arra, hogy az első esetben jogsértést elkövető, kis-és középvállalkozásokat munkaügyi bírság kiszabása helyett a kormányhivatal figyelmeztetésben részesítse.

2018. január 1-től a munkaügyi ellenőrzések során alkalmazható jogkövetkezmények terén a gazdálkodókat érintően jelentős változás következett be.

Év elejétől nem mellőzhető a munkaügyi bírság kiszabása, ha a munkaadó nem tett eleget a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a foglalkoztatásra irányuló jogviszony, ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttére vonatkozóan.

Tekintettel az említettekre a „feketén” munkát adók minden esetben munkaügyi bírsággal kell, hogy számoljanak függetlenül attól, hogy első esetben követnek el jogsértést, egyéni vállalkozók, vagy a kis- és középvállalkozások.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)