Eredményes munkát végzett az a Fejér Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium, amely a Velencei-tó déli partján javított a munkaerőpiaci helyzeten, több mint félszáz embernek konkrét segítséget nyújtva képzési vagy bértípusú támogatással, illetőleg új vállalkozás elindításában.

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Gárdony járásban” elnevezésű projekt 2019. június 30-án zárult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt 150,05 millió forintos forrása, az Európai Unió társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatás.

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Gárdony járásban” elnevezésű projekt 2019. június 30-án zárult. Ennek előzménye, hogy 2017. február 28-án megalakult a Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum, amely a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját. Ebben 2021-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Gárdonyi járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 150,05 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból, az Európai Unió társfinanszírozásával.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Gárdony Város Önkormányzatával, Velence Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kellett megvalósítani: egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint azt, hogy a rendelkezésre álló 150,05 millió forint legalább 70 %-át hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítására fordítják.

A 23 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Gárdony járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél volt, amely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. 2017. április 27-én a Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely mentén 2018 januárjától megkezdődött a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználása.

A projekt megvalósítása során 100 fő programba vonása megtörtént, akik mind humán szolgáltatás keretében lehetőséget kaptak a munka világába való visszatéréshez szükséges támogatási eszközök használatára. A projekt során 12 fő képzési támogatást kapott, 37 fő bértípusú támogatással elhelyezkedett és 8 fő új vállalkozást indított.

A Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum munkája folytatódik, a projekt vége nem jelenti az együttműködés befejezését.

A projektről bővebb információt a http://www.velence.hu/Hirek és a http://fejer.munka.hu/ oldalon olvashatnak, illetőleg a [[[tkTAAEuTePmVu8miOWkZWDaGl2YXRhbEBmZWplci5nb3YuaHU=]]] címen kérhető.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)