2017. május 18-án megalakult az Enying járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2030-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják az Enyingi járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt 250,01 millió forintos forrása vissza nem térítendő támogatás.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Enying Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 250,01 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők, és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

A 17 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Enying járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív megvalósulását, és ha szükséges javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.

2017. július 25-én az Enying Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:A helyi társadalom tanulás-, foglalkoztatás- és közösségszempontú, sokoldalú fejlesztése


A gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a munkahely-teremtés és a befektetések segítése és ösztönzése


A köz- és nonprofit szféra által szervezett foglalkoztatás és a szociális gazdaság fejlesztése az inaktív réteg foglalkoztatása és versenypiaci kompetenciák kifejlesztése céljából

A projekt megvalósítása során, legalább 160 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

A támogatások vissza nem térítendő támogatásként vehetők igénybe.

A projekt tervezett befejezése 2019.09.30.

További információ kérhető:

Szakonyi Balázs sajtóreferens

[[[hXKAeNLaFZKUIEtGj8QYmM1zUzaGl2YXRhbEBmZWplci5nb3YuaHU=]]]

(Fejér Megyei Kormányhivatal)