2017. február 20-án megalakult a Sárbogárd járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2030-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Sárbogárdi járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Sárbogárd Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 345 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

A 18 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Sárbogárd járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív megvalósulását, és ha szükséges javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.

2017. április 18-án a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:


Emberi erőforrások fejlesztése a vállalkozó, önfenntartó helyi társadalom kialakítása és a fejlődő gazdaság keretében keletkező új munkahelyek ellátása minőségi munkaerővel.

A járás gazdaságának fejlesztése a vállalkozások erősítése és a munkahely- és értékteremtő befektetések ösztönzése az üzleti infrastruktúra fejlesztése és a térség elérhetőségének javítása révén.

Szociális gazdaság bővítése a társadalmi felzárkózás és az életminőség fejlesztése, valamint az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult lakosság foglalkoztatása és a versenypiaci kompetenciák megszerzése érdekében

A projekt megvalósítása során, legalább 220 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)