2017. május 15-én megalakult a Mór járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2030-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Móri járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt 201,50 ,millió forintos forrása vissza nem térítendő támogatás.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Mór Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 201,50 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

2017. július 27-én a Mór Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:


A munkaadók és a foglalkoztatást támogató szervezetek közötti együttműködés erősítése a munkavállalók elhelyezkedésének támogatása és nyomon követése érdekében


A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése


Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében

A projekt megvalósítása során, legalább 130 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

A támogatások vissza nem térítendő támogatásként vehetők igénybe.

A projekt tervezett befejezése 2019. 09.30.

További információ kérhető:

Szakonyi Balázs sajtóreferens

[[[kVdBUP5kYzTjaGl2YXRhbEBmZWplci5nb3YuaHU=]]]

(Fejér Megyei Kormányhivatal)