2017. május 31-én megalakult a Bicske járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2020-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Bicskei járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt 185,01 millió forintos forrása vissza nem térítendő támogatás.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Bicske Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 185,01 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők, és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

A 20 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Bicske járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív megvalósulását, és ha szükséges javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.


2017. augusztus 2-án a Bicske Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:


A térségben működő vállalati együttműködések hatékony integrációja a térségi foglalkoztatási paktumba

A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése

Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében

A projekt megvalósítása során, legalább 120 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

A támogatások vissza nem térítendő támogatásként vehetők igénybe.

A projekt tervezett befejezése 2019.09.30.

További információ kérhető:

Szakonyi Balázs kommunikációs referens

[[[ycCHrlhKBzGXOYiGP9ZWzOkOlTTaGl2YXRhbEBmZWplci5nb3YuaHU=]]]

(Fejér Megyei Kormányhivatal)