Pályázatírással foglalkozó személyek jelentős ellenszolgáltatás fejében ajánlották fel tevékenységüket az elmúlt időszakban a foglalkoztatóknak, biztosítva őket arról, hogy az igényelt támogatást biztosan megkapják – tudta meg a Fejér Megyei Kormányhivatal.

Az ilyen szolgáltatást nyújtó személyek jellemzően a hazai forrás terhére nyújtható munkahelymegőrző támogatásra irányulóan-, illetve az utóbbi időszakban már uniós forrásból - pl.: az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001 kódszámú munkaerő-piaci program-, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001kódszámú Út a munkaerőpiacra! megnevezésű munkaerő-piaci program - nyújtható bértámogatási konstrukciók valamelyikének igénybevételére vonatkozóan ajánlják fel szolgáltatásukat.

A Fejér Megyei Kormányhivatalnak jelenleg sincs-, és a kormányhivatal ezt megelőzően az egész évre, de a korábbi évekre visszamenőleg sem tett közzé a fenti támogatásokra irányuló pályázati kiírást, tekintettel arra, hogy a fent felsorolt támogatásokat a munkáltató kérelem benyújtásával igényelheti. Munkahelymegőrző támogatás esetén a foglalkoztatás helye (munkáltató székhelye/telephelye) szerint illetékes járási hivatalhoz szükséges a támogatás iránti kérelmet benyújtani. A bértámogatás esetében, a kérelmet a munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, és ott kell érdemben elbírálni.

A kérelmek elbírálása során vizsgálni szükséges, hogy a kérelmező megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Ezt követően kerül sor a támogatásokat vonatkozó jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételére. A kötelező mérlegelési szempontokon túlmenően a helyi munkaerő-piaci sajátosságok figyelembevétele is mérlegelési szempont.

Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, az állami foglalkoztatási szervként első fokon eljáró járási hivatalok foglalkoztatási osztályai hatósági szerződést kötnek a kérelmezővel, vagy a járási hivatalvezető nevében eljárva rendelkeznek a kérelem elutasításáról.

A Fejér Megyei Kormányhivatal által működtetett támogatás iránti kérelem és dokumentációs körének benyújtásához pályázatíró szervezet vagy személy közreműködésére alapvetően nincsen szükség, a szükséges nyomtatványok a foglalkoztató által egyszerűen kitölthetőek.

A munkaadók számára nyújtandó támogatások dokumentációja a www.munka.hu internetes portálon is elérhetők. Részletesebb felvilágosítást az illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársai készséggel nyújtanak telefonon és személyesen is.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a munkáltató pályázatíró közreműködő segítségét ellenszolgáltatás fejében igénybe veszi, a felelősség kizárólag a foglalkoztatót terheli.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)