Kiadvánnyal segíti a fogyasztók tájékoztatását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A téma a felhasználóváltás és a védendő fogyasztói státusz. A Fejér Megyei Kormányhivatalban praktikus tudnivalók, hasznos információk hangzottak el.

A Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási Hivatal (MEKH) tapasztalatai szerint a legtöbb fogyasztó nincs tisztában azzal, hogy milyen teendő i vannak a felhasználóváltás során, és azt is kevesen tudják, milyen lehető ségeik vannak akkor, ha nehézséget okoz a rezsi kifizetése. Mit kell tennünk, ha új lakásba költözünk és a közmű veket át kell íratni? Mi a teendő nk, ha nehéz helyzetbe kerültünk és nem tudjuk fizetni a rezsinket? A legújabb kiadványaiban a MEKH ezekre a kérdésekre ad közérthető válaszokat a fogyasztóknak.

A „ Panasza van? Segítünk!” című fogyasztóvédelmi kiadványsorozat harmadik és negyedik részét sajtótájékoztatón mutatta be a MEKH és a Fejér Megyei Kormányhivatal. Az eseményen dr. Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója elmondta: felhasználóváltás esetében a szerző déskötéssel kapcsolatos ügyekben, továbbá a védendő fogyasztói nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyekben a MEKH jár el. Amennyiben a bejelentés kiegészül számlázásra vonatkozó panasszal is, abban az estben a számlázásra vonatkozó részben a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el fogyasztóvédelmi hatáskörében.

A sajtótájékoztató résztvevői (jobbról): dr. Czifra-Szabó Judit fogyasztóvédelmi osztályvezető (FMKH Székesfehérvári Járási Hivatal), Schneider Istvánné hivatalvezető-helyettes (FMKH Székesfehérvári Járási Hivatal), dr. Tanárki Gábor igazgató (FMKH), Scherer Zsolt szóvivő (MEKH), dr. Kolozsi Sándor fogyasztóvédelmi főosztályvezető (MEKH), Rajkai Péter fogyasztóvédelmi ügyfélkapcsolati osztályvezető (MEKH)
(fotó - Molnár Artúr - FMH)

Mint hangsúlyozta, az utóbbi idő ben kevesebb közmű szolgáltatókkal szemben benyújtott panasz érkezik a járási hivatalokhoz. Ez magyarázható azzal is, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbá válnak, ismereteik köre bővül, és ebben nagy segítséget nyújtanak ezek a kiadványok is.

A Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Fő osztály Fogyasztóvédelmi Osztály fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakemberei továbbra is készséggel várják a Piac tér 12-14. szám alatt a fogyasztókat kérdéseikkel, panaszaikkal. A fogyasztók bejelentéseikkel a kormányablakokhoz is fordulhatnak.

A MEKH két vezető szakembere, Scherer Zsolt szóvivő és dr. Kolozsi Sándor fő osztályvezető részletesen szólt a sajtótájékoztatón a kiadványsorozatuk céljáról és a felhasználóváltással, valamint a védendő fogyasztókkal kapcsolatos tudnivalókról.

Felhasználóváltás

A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. A vitás ügyek sokszor abból adódnak, hogy az adásvétel, bérbeadás vagy költözés során a fogyasztók megfeledkeznek a változások bejelentéséről a szolgáltató felé. A „Jelentse be időben! Tájékoztató a felhasználó-változásról” című kiadványunk célja, hogy felhívja a figyelmet a változás-bejelentés fontosságára, annak módjára és elmaradásának következményeire. Fontos tudni, hogy a bejelentés elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek következménye kártérítés, kötbér vagy kikapcsolás is lehet. A MEKH kiadványa egy változás-bejelentéshez használható formanyomtatványt is tartalmaz, amely megkönnyíti az ügyintézést.

Védendő fogyasztók

Nehézséget okoz a rezsiszámlák kifizetése? Olyan szociális helyzetbe került, amikor szükség lehet a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekre? A ”Különleges bánásmódban részesülő fogyasztók – Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, illetve védendő fogyasztóknak” című kiadvány abban segít eligazodni, hogy ilyen esetekben milyen lehetőségeink vannak. A tájékoztató részletesen ismerteti a védendő fogyasztók jogait és kötelezettségeit, valamint útmutatást nyújt abban, hogy ki, mikor és milyen módon kérheti a védendő fogyasztói státuszt.

A”Panasza van? Segítünk!” kiadványsorozat célja, hogy tájékoztassa a fogyasztókat a legfontosabb fogyasztóvédelmi ügyekben, növelve a fogyasztók tudatosságát és megelőzve ezzel a vitás helyzeteket. Dr. Kolozsi Sándor, a MEKH Fogyasztóvédelmi Fő osztályának vezetője elmondta, hogy a felhasználóváltásról és a védelemre szoruló felhasználókat megillető lehetőségekről szóló kiadványok pontos eligazítást adnak a felhasználók tennivalóiról, kötelezettségeiről. Kiemelte, hogy a felhasználóváltás szolgáltató részére való bejelentése tiszta helyzetet teremt a korábbi és az új felhasználó jogviszonyát, felelősségét, számlafizetési kötelezettségét illetően, ami nélkülözhetetlenné teszi a változás bejelentését. A védendő fogyasztókat megillető lehetőségek, kedvezmények kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy nehézség esetében a fogyasztó haladéktalanul forduljon a szolgáltatóhoz, hiszen a szolgáltatónak van arra lehetősége, eszköze, hogy segítse a szociálisan vagy egészségügyi okból nehézséggel küzdő fogyasztók megfelelő ellátását.

A sajtótájékoztatót követően Schneider Istvánné hivatalvezető-helyettes (Székesfehérvári Járási Hivatal) és dr. Czifra-Szabó Judit fogyasztóvédelmi osztályvezető vette át a két kiadványt. Ezek - a tavalyi évben megjelent, „Panasza van? Segítünk!” című sorozat első két füzetéhez hasonlóan - elérhetőek lesznek a kormányablakokban, a kormányhivatal és a járási hivatalok ügyfélszolgálatain.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)