Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Társadalombiztosítási Osztálya 2017. július 3. napjától a Dunaújváros, Bercsényi u. 2. szám alatti, volt Bánki iskola épületébe költözik.

Az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
hétfő: 9:00-15:00 ,   szerda: 9:00-15:00 ,
kedd, csütörtök, péntek: nincs ügyfélfogadás

Az osztály feladatkörébe tartozó ügyek:
nyugdíjkérelmek: öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, hozzátartozói nyugellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, rokkantsági járadék, baleseti járadék, adategyeztetési eljárás
Nyugdíjkérelmek esetén a dunaújvárosi és a sárbogárdi járási hivatalok illetékességi területén élő ügyfelek kérelmei, míg családtámogatási feladatok esetén kizárólag a dunaújvárosi járásban élők kérelmeinek elbírálása történik.
családtámogatási feladatok: anyasági támogatás,  családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás
Családtámogatási ügyekben az ügyfélfogadás továbbra is a kormányablakokban történik.

2017. július 6. napjától ugyanitt tart ügyfélfogadást a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Egészségbiztosítási Osztálya az alábbi ügyfélfogadási időben:
csütörtök: 8:30-15:00  -         (Ebédidő: 12.15 – 12:45)

Intézhető ügycsoportok:
taj-ügyintézés, EU-kártya kiadás, hatósági bizonyítvány iránti kérelmek átvétele “csok”-hoz,
külföldön létrejött biztosítás bejelentése, jogviszony rendezés, európai uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés, utazási költségtérítési utalványok átvétele
Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés:
táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj , gyermekgondozási díj, regisztrációs lapok átvétele elektronikus ügyintézéshez

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala)