A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó munkatársaink jogviszonya 2016. július 1-től állami szolgálati jogviszonnyá alakult.

Változott a járási tisztviselők előmeneteli- és illetményrendszere. Olyan méltó megélhetést nyújtó, rugalmas bérezést sikerült kialakítanunk, ami az eddigieknél jobban arányban áll az ellátott feladatokkal és teljesítménnyel.

Kormányzati elvárás volt, hogy a járási hivatalokban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselő munkatársaink illetménye átlagosan legalább 30 %-kal, érettségi végzettség esetén átlagosan legalább 50 %-kal, az ügykezelők illetménye pedig átlagosan 40 %-kal emelkedjen.

Ennek megfelelően a legmagasabb illetménynövekedés az ügyfelekkel legközelebbi kapcsolatban álló, évtizedek óta a közigazgatásban dolgozó középiskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőket érintette. Az állami ügykezelők illetmény emelése az érettségi végzettségű tisztviselőkhöz hasonló mértékben valósult meg.

Második lépésben, 2017. január 1-től a kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatott dolgozók váltak állami tisztviselővé, ez kiegészül a központi hivatalok átszervezését követően a kormányhivatalokba kerülő munkatársakkal.

A kormány minden lépése, amelyet a területi közigazgatás fejlesztése, az ott dolgozók megbecsülése irányában tesz arra irányul, hogy hatékony, szolgáltató, az embereket mindenben segítő állam valósuljon meg.

Dr. Simon László
kormánymegbízott

(Fejér Megyei Kormányhivatal)