Ünnepélyes keretek között vette át a csapatzászlót a Székesfehérváron megalakult MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred. Az új katonai szervezet több száz tartalékos katonája sorakozott fel a Városház téren, az új tartalékosok esküt tettek a haza védelmére. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében hangsúlyozta: olyan erős honvédséget kívánnak létrehozni, amely szavatolja a biztonságos környezetet.

Magyarország köztársasági elnöke, a katonai hagyományoknak megfelelően, csapatzászlót adományozott az október elsejével, Székesfehérváron megalakult MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrednek. A tartalékos eskütétellel egybekötött csapatzászló-átadási ünnepséget Székesfehérváron, a Városház téren rendezték meg. Itt több száz tartalékos katona sorakozott fel, és ötven új tartalékos katona tett esküt.

„A csapatzászló mint a katonai becsület, bátorság és bajtársiasság jelképe mélyen gyökerezik a magyar katonai hagyományokban. Egybeforrt hazánk honvédő és szabadságharcaival. Alapvető szimbóluma honvédségünknek. A történelmi múlt emlékei előtt tisztelegve kifejezi a közösség összetartozását, a katonai eskü és az alakulat iránti hűséget, a haza védelme iránti feltétlen elkötelezettséget” – áll dr. Áder János köztársasági elnök adományozási okiratában.

A csapatzászló-adományozási ünnepség után aláírta szerződését a 8000. tartalékos katona, Győri Árpád őrvezető a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. – fotó: Skobrák Dénes

Szegő László dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Iroda irodavezetője, főhadsegéd Huszár Ferenc alezredesnek, az ezred megbízott parancsnokának adta át a csapatzászlót. Az eskü szövegét Győri Árpád tartalékos őrvezető, az MH 8000. tartalékos katonája mondta elő az ezred új tagjainak.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédében kiemelte: Felemelő érzés hallgatni az önkéntes tartalékos katonák eskütételét. Ennek tükrében szeretnénk létrehozni Magyarországon egy olyan erős honvédséget, amelyre büszkén számíthatnak a magyar emberek. Bízhatnak felkészültségükben, a katonáink pedig bízhatnak azokban az eszközökben, felszerelésekben, amelyekkel ellátjuk őket. Sajnos a világban végbemenő változásokon napjainkban is láthatjuk, hogy nem igazán jó irányba haladnak a dolgok. Láthatjuk, hogy a biztonsági környezetünk az elmúlt években milyen sokat változott.

A miniszter elismerését és köszönetét fogalmazta meg az önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak, és rámutatott: az általuk felvállalt küldetés az egyik legnemesebb. Példát kell adniuk a hűségből, a hazaszeretetből és elkötelezettségből.

Dr. Benkő Tibor elmondta: országgyűlési határozatot nyújtott be, amely a katonák létszámának bővítését tartalmazza – mind a hivatásos, mind az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozóan. „Székesfehérvár eddig is kiemelt katonaváros volt: a továbbiakban azt szeretném, és az a tervünk, hogy még erősebb legyen, még elhivatottabb katonavárosként tudjon ebben az országban jelen lenni. Nem titkolt szándékunk, hogy a városban a katonai életet és a katonák jelenlétét is bővíteni kívánjuk” – fogalmazott a honvédelmi miniszter, majd a lakosoktól a katonák, a honvédség támogatását kérte.

Huszár Ferenc alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred megbízott parancsnoka válaszbeszédében kifejtette: a csapatzászló teszi teljessé a katonai szervezet létezését: megtestesítve az ezred összetartozását, valamint szellemi, erkölcsi értékrendet hirdetve. „A haza, az ország védelme szempontjából kiemelkedő és meghatározó jelentőségű eseményről beszélünk. A tartalékos rendszer fejlesztésében egy olyan akarat és összefogás valósul meg, amely a honvédség és a társadalom egymás iránti elkötelezettségén alapszik.” A katonák felelősségét, feladatát a jövő és a biztonság építésében határozta meg. Követendő példaként a 17. gyalogezred vezetője, Sipos Gyula ezredes személyét, munkásságát, valamint a székesfehérvári honvédek hősies elszántságát idézte fel.

Az ünnepségen részt vett dr. Simon László, Fejér megye kormánymegbízottja, Harangozó Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja, dr. Neszményi Zsolt, Somogy megye kormánymegbízottja, Takács Szabolcs, Veszprém megye kormánymegbízottja, dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja és dr. Horváth Zoltán, Baranya megye kormánymegbízottja.

Részt vett az eseményen dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor országgyűlési képviselő, dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke és a névadó családjának képviseletében prof. dr. Sipos Béla. A rendezvényen megjelentek polgármesterek és járási hivatalok vezetői, valamint a megyei védelmi bizottságok, a társ fegyveres szervek és az oktatási intézmények vezetői, a történelmi egyházak képviselői.

A csapatzászló-adományozási ünnepség után aláírta szerződését a 8000. tartalékos katona, Győri Árpád őrvezető a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)