A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 2020. március 23-i kihirdetéssel rendelkezett, valamint hatályba lépésére a kihirdetését követő napot (2020.március 24.) jelölte meg.

Ezen rendelkezések többek között tartalmazzák, hogy végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor ( a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik-2.§ (1) bekezdés). A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. (3.§ (1) bekezdés)

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 3. §-a alapján: Ha törvény másképpen nem rendelkezik, a bírósági végrehajtás szabályai irányadók a közigazgatási végrehajtás során foganatosított ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén is.

A fentiek alapján 2020. március 24-től hatóságunk nem foganatosítja az érintett eljárási cselekményeket. Ezen eljárási cselekmények lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

(Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály)