A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala tájékoztatást adott ki az iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban.

 

Dancs Norbert hivatalvezető elmondta, hogy a székesfehérvári járás tanköteles gyermekei számára a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban lesz:


2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.


A 2011. augusztus 31-ig született, tankötelessé váló gyermekét a szülő köteles beiratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes iskola vagy a választott iskola első évfolyamára.


A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójánál kell benyújtani:


- az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának címezve,


- a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.


A döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)