A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. február 19. és 25. között (2018. 08. hetében) a megyében 5196 fő, az előző hetivel közel azonos számú (0,9%-kal több) beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 1248,4%ooo volt

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területe kivételével tovább emelkedett. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték tízszereséhez; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték nyolc és félszereséhez, változatlanul továbbra is meghaladva az igen magas küszöbértéket; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték ötszörösét, továbbra is meghaladva a magas küszöbértéket. A területi megbetegedési arány ismét legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 1499,1%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 1113,2%ooo; legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 778,3%ooo. A megye egész területén a 8. héten tovább emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma, a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 8 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonat-koztatva a 8. héten továbbra is meghaladta a járványos küszöbérték nyolcszorosát. Az influenza aktivitás továbbra is az igen magas tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelentek kormegoszlásában lényeges változás nem történt, a gyermekek aránya változatlanul 34,4% volt. A betegek 31,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 24,8%-a; 9,9%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát a gyermekek, közel egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. A 100 ezer azonos korcsoportba tartozó lakosra számított megbetegedési arány az előző héthez hasonlóan a 3-5 évesek és a 6-14 évesek körében volt a legmagasabb.

A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint - az előző héthez viszonyítva – csökkent az influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylők száma. Tárgy héten 3 beteg szorult intenzív ellátásra, közülük 2 fő igényelt gépi lélegeztetést. Valamennyi intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylő beteg felnőtt volt.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 8. héten nem érkezett jelentés.

Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 808 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 275 betegnél influenza B és 45 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést igazoltak. Nyolc esetben Légúti óriássejtes vírus és tizenkilenc esetben adenovírus kóroki szerepét állapították meg. Megyénk területéről a jelentés írásáig 15 influenza B, 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint egy adenovírus és 1 Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenzás megbetegedések döntő többségéért az influenza B vírus volt a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

(Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya)