Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) Székesfehérvár, Szekfű Gyula utcai Orvosi rendelő parkoló útépítési engedélyezési ügye.

FE/UT/NS/A/808/1/2018.SZ. HIRDETMÉNY

(Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály)