Mezőfalva, Kisfaludy Károly út 408/2 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltő állomás bővítés forgalomba helyezése

FE/UT/NS/A/669/3/2018.SZ. HIRDETMÉNY

(SzJH Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály)