Úrhida Község Önkormányzata (8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.) Úrhida, Kossuth utca alsó szakasz járda és csapadékvíz-elvezetésének forgalomba helyezése

FE/UT/NS/A/351/11/2018.SZ. HIRDETMÉNY

(Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály)