Sárkeszi Község Önkormányzata (8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45.) Sárkeszi, 7202 jelű országos összekötő út 9+093-10+787 km szelvényei között kerékpárút építése

FE/UT/NS/A/335/23/2018.SZ. HIRDETMÉNY

(Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály)