Dorog, Tömedék akna hrsz.: 5065/3-5130 alatti ingatlanok villamos energia ellátása vezetékjogi engedélyezése

FE-08/MMBO/00334-17/2018. sz. VÉGZÉS

(SzJH Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszakibiztonsági Osztály)