Szaniszló András tulajdonában lévő GBB-867 frsz-ú jármű forgalomból történő kivonásának ügye

FE-04/KAB/5841-3/2018. sz. VÉGZÉS

(Gárdonyi Járási Hivatal)