Szaniszló András tulajdonában lévő IZS-174 frsz-ú jármű forgalomból történő kivonásának ügye

FE-04/KAB/5813-3/2018. sz. VÉGZÉS

(Gárdonyi Járási Hivatal)