Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020359/3 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/632-11/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)