Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020368/36 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/629-9/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)