Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020363/19 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/628-11/2018 sz.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)