Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020357/35 hrsz-ú ingatlan teljes kisajátítása iránti ügy

FE/03/626-10/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)