Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser- Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020363/25 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/619-7/2018.sz.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)