Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a Székesfehérvár, 020364/1 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/609-8/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)