Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a Székesfehérvár, 020366/1 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/608-9/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)