Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020350/8 hrsz.-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/607-12/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)