Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 020350/6 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/605-10/2018.sz. VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)