a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviselője a Krivik Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II. em. 5., képviseli: dr. Krivik Gábor ügyvéd) kérelmére a seregélyesi 0333/39 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/6-11/2018.sz. VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)