a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviselője, a KRIVIK Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5., képviseli: dr. Krivik Gábor ügyvéd) kérelmére a sárbogárdi 1152 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/548-19/2018.sz.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)