a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviselője a Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 8. 5./1., képviseli: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd) kérelmére az ercsi 0238/5 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

az FE/03/285-12/2018. számú VÉGZÉS

és

az FE/03/285-13/2018. számú VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)