Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviselője a Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 8. 5./1., képviseli: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd) kérelmére a pusztaszabolcsi 0163/22 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/268-27/2018. számú VÉGZÉS

(FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL)