a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) által meghatalmazott Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) meghatalmazott jogi képviselője, dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvéd (8630 Balatonboglár, Sétáló u. 7. I/2.) kérelmére a bicskei 0129/80 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy


FE/03/179-13/2019.sz.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)