Értesítés tárgyalás tartásáról a székesfehérvári 7900/3 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügyben

FE/03/1298-13/2018. sz. VÉGZÉS

(FMKH Hatósági Főosztály)